Łódzka Strefa Ekonomiczna

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna od ponad dwudziestu lat stwarza optymalne warunki do rozwoju przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej.

Doskonała lokalizacja, dostęp do wykształconej kadry oraz zachęty podatkowe sprawiły, że w ostatnich latach Łódzka SSE znalazła się w czołówce stref na świecie w rankingu przygotowanego przez magazyn FDI (część grupy Financial Times).

ŁSSE ranking fdi

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje swoim obszarem województwo łódzkie, zachodnią część województwa mazowieckiego i wschodnią część województwa wielkopolskiego. Lokalizacja w centrum Polski na skrzyżowaniu dwóch autostrad A1 (północ-południe) i A2 (wschód-zachód), dwa międzynarodowe porty lotnicze zlokalizowane na jej terenie (Warszawa i Łódź) oraz rozbudowana sieć kolejowa cargo, w tym połączenie kolejowe Polska-Chiny (Łódź-Chengdu), dają ŁSSE ogromny potencjał logistyczny.

Inwestując w Łódzkiej SSE, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do 55% kosztów inwestycji. Zwolnienie obowiązuje przez okres od 10 do 15 lat w zależności od wybranej lokalizacji.

Przewagą strefy nad innymi formami pomocy publicznej dla inwestora jest szeroki wachlarz wspieranych działalności. Ze wsparcia w Strefie mogą skorzystać przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, BPO / SSC / IT oraz prowadzące działalność B + R.

ŁSSE Sektory

Specjaliści pracujący w strefie oferują pomoc na każdym etapie procesu inwestycyjnego, towarzysząc przedsiębiorcom w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to nie tylko zwolnienie z podatku dochodowego. Na przestrzeni lat strefa wzbogaciła swoją ofertę o dodatkowe usługi i działania wynikające z potrzeb inwestorów. Jednym z projektów było otwarcie przez Strefę, Technikum Automatyki i Robotyki oraz uruchomienie projektu Strefa RozwoYou, oferującego wsparcie finansowe na szkolenia dla do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. ŁSSE jest również autorem programów akceleracyjnych dla startupów: Startup Spark oraz S5-Akcelerator Technologii 5G. Obie inicjatywy łączą potencjał i kreatywność innowacyjnych MŚP z doświadczeniem, zasobami i infrastrukturą dużych przedsiębiorstw.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna to 24 lata doświadczenia, 411 obsłużonych projektów inwestycyjnych, ponad 21 mld zł zainwestowanego kapitały i przeszło 46 tysięcy utworzonych miejsc pracy!