Zwycięstwa 126
75-614 Koszalin
tel./fax +48 (094) 347 08 66
kancelaria@nosowski.pl 
www.nosowski.pl

Zakres działalności: umowy handlowe, kompleksowa obsługa przedsiębiorców (w tym m.in. zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek), prawo własności intelektualnej, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo pracy, obrót nieruchomościami.