Ponad dwa razy większa jest wartość inwestycji zrealizowano w Polsce z pomocą Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. O zagranicznych inwestycjach rozmawiano podczas spotkania inwestorów w Warszawie.

Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, członkowie Zarządu PAIiIZ, przedstawiciele zagranicznych firm, które współpracowały z Agencją oraz krajowych firm wzięli udział w dorocznym spotkaniu Klubu Inwestora, które odbyło się 22 października w warszawskim hotelu Sheraton.

Wicepremier Piechociński zachęcał zagraniczny i krajowy biznes do rozszerzania swojej działalności w Polsce. - Pomocą i zachętą powinny być zmiany w prawie regulującym kontakty między przedsiębiorcami a administracją – zaznaczył wicepremier Piechociński.

- Wartość zrealizowanych projektów w tym roku wynosi 237 proc. wartości z analogicznego okresu ubiegłego roku - powiedziała Iwona Chojnowska-Haponik, dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych.

- To niezły rok dla inwestycji, a jeszcze się nie skończył - dodał prezes PAIiIZ Sławomir Majman i przypomniał, że inwestycje zagraniczne odpowiadają za 60 proc. eksportu z Polski.

Obecnie Agencja obsługuje o 18 projektów więcej niż przed rokiem, a łączna liczba deklarowanych w nich miejsc pracy jest wyższa o ponad 6700. Do najpopularniejszych sektorów należą nowoczesne usługi dla biznesu, motoryzacja i badawczo-rozwojowy. W tym roku inwestycje najczęściej były lokowane w województwie łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim, małopolskim i pomorskim.

Spotkania Klubu Inwestora to cykliczne wydarzenia mające na celu stworzenie płaszczyzny do wymiany opinii pomiędzy inwestorami zagranicznymi a przedstawicielami administracji centralnej nt. warunków inwestowania w Polsce.