Polskie Koleje Państwowe S.A. rozpoczęły poszukiwania partnera do realizacji nowego projektu deweloperskiego. PKP ma do zagospodarowania 28 hektarów powierzchni z historycznym budynkiem dworca Wrocław Świebodzki.

Wszyscy zainteresowani nowym zagospodarowaniem dworca Wrocław Świebodzki i znajdujących się w jego sąsiedztwie 28 hektarów gruntów od stycznia mogą zgłaszać się po memorandum informacyjne, na podstawie którego będą składać ofertę współpracy. Polskie Koleje Państwowe S.A. szacują, że wartość prowadzonej z partnerem inwestycji może sięgnąć aż 2 miliardów złotych.

Teren objęty projektem jest niezwykle atrakcyjny z uwagi na jego lokalizację. Mieści się on w odległości niespełna kilometra od wrocławskiego Rynku. Nieruchomość jest także częściowo zabudowana pochodzącym z 1843 roku dworcem Wrocław Świebodzki, który stanowi jeden z ciekawszych obiektów architektonicznych. Po przeprowadzeniu jego rewitalizacji obiekt  mógłby stać się miejscem niezwykle prestiżowym i stanowić alternatywę dla nowoczesnych budynków komercyjnych.

Na atrakcyjność terenu i jego potencjał komercyjny wpływa także możliwość przywrócenia ruchu kolejowego na dworzec Wrocław Świebodzki oraz budowa węzła przesiadkowego. W tej kwestii PKP S.A. współpracuje z Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta.

Przed potencjalnymi inwestorami stoi niepowtarzalne wyzwanie stworzenia spójnej koncepcji, która uwzględni potencjał historycznej zabudowy oraz terenów o dużych możliwościach aranżacyjnych  znajdujących się w pobliżu dworca.

W ostatnich latach Polskie Koleje Państwowe S.A. zrealizowały dwa duże projekty deweloperskie. Dzięki współpracy z zewnętrznymi inwestorami w Katowicach i Poznaniu powstały nowe dworce i węzły komunikacyjne połączone z galeriami handlowymi. Obecnie realizowane są kolejne projekty w tej formule – budowa nowych dworców Warszawa Zachodnia i Warszawa Gdańska, wraz z zabudową komercyjną.