Agencja Nieruchomości Rolnych uroczyście otworzyła nowoczesny Magazyn Zbożowo-Nasienny w Oddziale Produkcyjno-Nasiennym w Nagradowicach, należący do Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. w Tulcach, nad którą nadzór właścicielski sprawuje ANR. Nowy magazyn umożliwi zachowanie najwyższej jakości materiału siewnego, na każdym etapie jego przechowywania.

Magazyn Zbożowo-Nasienny wyposażony został w nowoczesne technologie, które pozwolą utrzymać wysoką jakość materiału siewnego. Procesy czyszczenia będą realizowane za pomocą wszystkich dostępnych na rynku maszyn, a magazynowanie odbywać się będzie w 8 silosach 300 tonowych oraz czterdziestu silosach 30 tonowych. Silosy wyposażone są w monitoring temperatury, a także przystosowane do przewietrzania. Atutem magazynu jest również bliskość wszystkich etapów przygotowywania nasion oraz wykorzystywanie podnośników kubełkowych i taśmociągów o odpowiednich prędkościach. To wszystko pozwala na uniknięcie uszkodzeń nasion.

Oddział Produkcyjno-Nasienny w Nagradowicach, w którym powstał magazyn, należy do Poznańskiej Hodowli Roślin w Tulcach. Misją spółki jest wdrażanie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz dostarczanie rolnikom na terenie całego kraju najlepszej jakości nasion kwalifikowanych w przystępnej cenie. Spółka specjalizuje się w hodowli i nasiennictwie roślin rolniczych: zbóż, roślin strączkowych i traw pastewnych. Obecnie jest ona właścicielem 71 odmian roślin rolniczych.