Rynek Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności Polska powinna stać się najlepszą alternatywą rozwoju brytyjskiego biznesu - wynika z najnowszego opracowania Council of British Chambers of Commerce in Europe (CBCCE).

Raport przedstawia potencjał handlowy i możliwości inwestycyjne w najważniejszych sektorach regionu takich jak energia, infrastruktura, opieka zdrowotna, przemysł motoryzacyjny i obronny, handel detaliczny.

- Polska kultura biznesu zbliżona do brytyjskiej oraz wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki, są w ocenie autorów opracowania największym potencjałem Polski. Dzięki stabilnemu rozwojowi gospodarczemu, nawet w czasie kryzysu, Polska stała się znaczącą gospodarką, nie tylko w znaczeniu regionu EŚW, ale także na skalę ogólnoeuropejską i światową – czytamy w raporcie.

Raport akcentuje obserwowaną w naszym kraju stabilność rozwoju oraz kładzie nacisk na wysoko wykwalifikowane kadry i atrakcyjną ofertę specjalnych stref ekonomicznych. Polska przedstawiona jest też jako największy beneficjent bezpośrednich inwestycji zagranicznych (75 proc. wzrost w 2011 r. w stosunku do roku poprzedzającego) i awans w rankingu banku światowego „Doing Business 2013”.

Autorzy badania wskazali, że wartość brytyjskiego eksportu na rynki środkowo-europejskie wynosi około 2 mld funtów brytyjskich,  co stanowi 3 proc. całego importu krajów regionu. Ich zdaniem przeorientowanie brytyjskiego biznesu w kierunku Polski może przynieść tamtejszym inwestorom 20 miliardów funtów do 2020 r.

Do najbardziej obiecujących i stabilnych branż zaliczono przemysł energetyczny – ze szczególnym uwzględnieniem energii nuklearnej oraz wydobycia gazu łupkowego.

Na uwagę zasłużył także rynek usług medycznych – największy w regionie, z prognozowanym wzrostem o 7 proc. rocznie przez kolejne 5 lat. Dodatkowym atutem jest wzrost popularności usług prywatnych oraz planowana fala prywatyzacji państwowych szpitali. Giganci branży farmaceutycznej tacy jak GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis, Teva już zapowiedzieli reinwestycje w Polsce.

CBCCE zwróciło także uwagę na dynamikę rozwoju infrastruktury, ze szczególnym naciskiem na sektor kolejnictwa i sektor drogowy. Polska jest jednym z czołowych eksporterów autobusów i części do samochodów osobowych.

Polska wydaje także najwięcej na zbrojenia i przemysł obronny – około 8 mld funtów, co stanowi blisko 2 proc. krajowego PKB. Przyczyną tej sytuacji jest wielkość kraju oraz długotrwała strategia odgrywania aktywnej roli w misjach NATO, ONZ i UE.

Raport wskazuje także na wysoką opłacalność inwestycji w usługi finansowe i outsourcing – wg ABSL Polska jest liderem pod względem liczby funkcjonujących centrów oraz perspektywy ich rozwoju i znaczenia na światowej mapie usług outsourcingowych. Rosnąca siła nabywcza portfeli Polaków będzie także impulsem do dalszych inwestycji w segmencie odzieżowym, obuwniczym i meblarskim.