Jesienią  tego  roku do  użytku  mieszkańców  warszawskiego  Wilanowa oddana zostanie nowa przestrzeń publiczna – miejskie  place.  Inwestor projektu Royal  Wilanów – Grupa  Capital  Park – podpisał porozumienie dotyczące nieodpłatnego użyczenia sąsiadującego z inwestycją terenu z spółką GTC  S.A. i sfinansuje  w tym miejscu  infrastrukturę  sportową  i kulturalną.

Aranżacja  miejskich  placów to kolejna inicjatywa   Grupy   Capital   Park, realizowana z troską o otoczenie projektu Royal Wilanów. W marcu tego roku inwestor  podpisał  umowę  z  zarządem Dzielnicy  Wilanów  w  związku  z partycypacją w kosztach przebudowy ulicy Klimczaka.

–  Inwestor projektu sąsiadującego z Ratuszem Wilanów partycypuje w kosztach przebudowy   ulicy   Klimczaka   na   odcinku od  ulicy  Kieślowskiego   do   ulicy
Przyczółkowej – mówi Ludwik Rakowski burmistrz Dzielnicy Wilanów.

Na  mocy  podpisanego  między  Grupą  Capital  Park,  a  spółką  GTC  S.A. porozumienia o nieodpłatnym użyczeniu teren u o powierzchni ponad 8 600 mkw.
pomiędzy ulicami: Przyczółkową i Kieślowskiego powstaną dwa place miejskie.

- Nasze  projekty  postrzegamy  w  kontekście  wielofunkcyjnym. Royal Wilanów to dla nas  nie  tylko  przestrzeń  biurowa  i  handlowa,  ale również  społeczna,  której istnienie chcemy wspierać tworząc miejsce spotkań i zachęcając do aktywnego spędzania czasu. Jest to projekt unikalny na skalę całej Warszawy, ponieważ jako inwestor  nie  tylko  aranżujemy  przestrzeń  komercyjną,  ale  również  bezpłatnie udostępniamy infrastrukturę sportową i kulturalną. Mamy nadzieję, że będzie to również znakomite miejsce dla lokalnych inicjatyw dzielnicy i jej mieszkańców. – mówi Kinga Nowakowska,  dyrektor  rperacyjna  Grupy  Capital  Park.

Prace związane z zagospodarowaniem terenu przyszłych skwerów rozpoczęły się wraz z początkiem lipca. Ich zakończenie planowane jest na koniec września br., z  wyjątkiem  sceny  multimedialnej ,  która  powstanie  do  końca  października. Łączny koszt wszystkich prac wyniesie około 1,5 mln złotych. Miejskie  place  przy  Royal
Wilanów  staną  się  nie  tylko  miejscem  spotkań,  ale również przestrzenią nawiązywania więzi społecznych i aktywnego wypoczynku. Przestrzeń ta będzie otwarta i bezpłatnie dostępna dla wszystkich mieszkańców Wilanowa.