W lipcu firma Awbud podpisał lis intencyjny na rozbudowę i modernizację budynku biurowo-usługowego dla Adgar Park West  w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich.

Zakres prac obejmuje: wykonanie projektów wykonawczych z zakresu konstrukcji obiektu, modernizację (przebudowę) elewacji budynku A z dobudową holu – I etap planowanej rozbudowy budynku biurowego A, remont przestrzeni wspólnych zespołu budynków biurowo-usługowych w zakresie prac budowlanych oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z montażem urządzeń, remont elewacji budynków A,B,C; przebudowę wewnętrznego układu drogowego oraz modernizację utwardzeń powierzchni gruntu i terenów zielonych, a także przebudowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z harmonogramem zakończenie prac przewidywane jest na 28 listopada 2014 roku, a uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w połowie stycznia 2015 r.