Zakończył się I etap kolejnej edycji konkursu „Grunt na medal”. Do kolejnego przeszły 83 działki inwestycyjne.

W I etapie konkursu rolę jury pełniły centra obsługi inwestora – regionalni partnerzy PAIiIZ. W konkursie wzięło udział 136 gmin, które w sumie nadesłały 212 ofert. Najwięcej ofert zgłoszono z województwa wielkopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Do II etapu konkursu, w którym tereny zostaną poddane audytowi, zakwalifikowano 83 działki. W tegorocznej edycji wybrany zostanie jeden zwycięski teren w każdym województwie.

Celem Konkursu „Grunt na medal” organizowanego przez PAIiIZ we współpracy z Marszałkami Województw oraz Regionalnymi Centami Obsługi Inwestora jest wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne. Patronat nad konkursem objął wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Patronem medialnym konkursu jest Dziennik Gazeta Prawna.