W Warszawie powstało Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii, które będzie działać w ramach Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. 12 listopada, uroczyście otwarto pierwsze laboratoria Centrum.

Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii będzie wyspecjalizowaną placówką badawczą, prowadzącą badania nad grafenem, kryształami fotonicznymi i nanokompozytami. Aby rozpocząć pracę, w pierwszym etapie projektu, za 9 mln euro zakupiono najnowocześniejszą aparaturę badawczo - naukową i zmodernizowano laboratoria ITME. Umożliwi to współpracę z ośrodkami badawczymi na cały świecie. W następnych etapach projektu planowana jest budowa nowego budynku laboratoryjnego ze specjalistycznymi pracowniami, który stanie się główną siedzibą tego ośrodka.

Szacunkowy budżet na realizację Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii wynieść ma nawet 30 mln euro, z czego znaczna część pochodzi ze środków Unii Europejskiej.

ITME jest instytutem badawczym zajmującym się wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz jednym z najprężniej działających ośrodków na świecie, pracujących nad przewodniczymi właściwościami grafenu.