Wsparcie przy procesie kształcenia pracowników, hale i inkubatory do wynajęcia oraz współpraca z samorządami przy Lokalnych Parkach Przemysłowych to sposoby specjalnych stref ekonomicznych na przyciągnięcie inwestorów. W tym roku inwestycje zapowiedziało już 136 firm.

- Na 2105 ważnych zezwoleń w Specjalnych Strefach Ekonomicznych, polskie firmy mają ich aż 1047, co stanowi prawie 50 proc. wszystkich inwestorów. Dane te podkreślają fakt, że SSE to nie tylko zagraniczne koncerny, ale także polski kapitał – podkreśliła wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik podczas spotkania z dziennikarzami.

Jak zapowiedziała wiceminister Antoniszyn-Klik z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach powstają inkubatory i hale pod wynajem. Wzmocniona będzie działalność doradcza ukierunkowana na specyficzne potrzeby MSP.

- Specjalne strefy ekonomiczne już dziś tworzą we współpracy z samorządami Lokalne Parki Przemysłowe. Kontynuowane będą działania na rzecz powstawania i rozwoju już istniejących klastrów, stanowiących źródło nowych technologii. Interesującym zadaniem jest koncepcja tworzenia obszarów aktywności inwestycyjnej wzdłuż dróg ekspresowych. Porozumienie, wspólna oferta, dobre prawo, współpraca, promocja, potrzeby inwestorów, perspektywiczne myślenie – te wszystkie aspekty SSE uwzględniają przy tworzeniu projektów – podkreśliła.

Wiceminister podkreśliła, że bardzo ważną dla przedsiębiorców aktywnością zarządów stref, na którą ostatnio położono szczególny nacisk, jest ich współudział w procesie dostosowania programów edukacyjnych i systemu kształcenia zawodowego pracowników do potrzeb rynku pracy.

- O to działanie poszerzony został, w ramach nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z 25 listopada 2014 r., katalog głównych zadań nałożonych na zarządzających strefami – zaznaczyła.

W latach 2012–2015 Rada Ministrów, na wniosek Ministra Gospodarki, 41 razy zmieniła granice stref, w wyniku czego powierzchnia SSE zwiększył się o prawie 3763 ha. W obszar SSE włączono tereny inwestycyjne w 29 miastach i 49 gminach, w których wcześniej strefa nie była obecna.

Ponadto w tym okresie wydanych zostało 990 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach SSE. Przedsiębiorcy posiadający ważne zezwolenia deklarują inwestycje rzędu 37 mld zł i utworzenie ponad 36 tys. nowych miejsc pracy. W samym 2015 r. wydano 136 zezwoleń, których realizacja przyniesie co najmniej 3,265 mld zł inwestycji i ponad 3700 nowych miejsc pracy. 80 z nich otrzymali polscy przedsiębiorcy.

Na koniec czerwca 2015 r. inwestorzy zainwestowali już 106,961 mld zł i utworzyli prawie 230 tys. nowych miejsc pracy. W sumie na terenach stref pracuje ponad 310 tys. osób.