Rada Ministrów przyjęła ustawę o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. To usankcjonowanie dotychczasowych prac Agencji i Polskiego Funduszu Rozwoju nad zmianą systemu wspierania ekspansji polskiego biznesu.

Zadanie zbudowania systemu promocji polskiej ekspansji zagranicznej, drugiego obok wspierania inwestycji w Polsce filaru PAIH, zostało powierzone Agencji już w październiku ubiegłego roku przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Od tamtej pory ruszyły intensywne działania w kierunku rozszerzenia oferty PAIH, w ramach których zaczęto m.in. uruchamiać pierwsze zagraniczne biura handlowe (ZBH) Agencji. Równolegle trwały prace nas ustawą, która systematyzowałaby otoczenie prawne działalności Agencji.

Do najważniejszych zapisów uchwalonej ustawy należy przyznawanie Agencji, obok dotacji celowej, również dotacji podmiotowej. Poprzez ustawę rząd zobowiązał się także do likwidacji wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów RP, które docelowo zastąpi sieć ZBH. Obecnie dzięki swoim biurom zagranicznym PAIH może wspierać operacyjnie polskich przedsiębiorców na 11 rynkach na świecie. Do końca roku Agencja ma mieć 20 takich biur za granicą.

- Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest kluczowym elementem reformy polskiej dyplomacji ekonomicznej - podkreślił wiceminister rozwoju Tadeusz Kościński. Dodał, że zwiększenie umiędzynarodowienia polskiej gospodarki to jeden z priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

- Pierwsze efekty zmiany systemu wsparcia promocji i ekspansji polskiego biznesu są bardzo dobrze odbierane przez przedsiębiorców. Według nich Agencja idzie w dobrym kierunku - powiedział prezes PAIH Tomasz Pisula. (PAIH/MR)