Żagań uzbroi tereny inwestycyjne w strefie przemysłowej

  • 7 listopada 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę z wykonawcą na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Żaganiu. W imieniu Przedsiębiorstwa Drogowego „KONTRAKT” Sp.z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim dokument podpisał Prezes Zarządu Karol Jankowski.

Żagań podpisał umowę na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Würtha. Zgodnie z umową uzbrojenie żagańskiej strefy zostanie wykonane w ciągu 14 miesięcy. Inwestycja rozpocznie się od wykonania prac podziemnych – budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanałów technologicznych. Na terenie strefy powstanie kilometrowa droga z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym, oświetlenie. Przebudowana zostanie również istniejąca sieć elektroenergetyczna.

– Burmistrz Andrzej Katarzyniec wyraził nadzieję, że zadanie uda się zrealizować przed terminem. Jest to inwestycja niezbędna dla podniesienia atrakcyjności znajdujących się na tym terenie działek inwestycyjnych. Dzięki złożonemu przez magistrat wnioskowi na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład miasto pozyskało 9 382 199,94 złotych. – mówi Andrzej Katarzyniec, burmistrz Zagania.

Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 9 875 999,94 zł. Tylko 5% tej sumy wyniesie wkład własny samorządu – co stanowi kwotę 493 800 złotych.

Żagań to dobre miejsce do inwestowania

Żagań położony jest w pobliżu międzynarodowych szlaków komunikacyjnych w niewielkiej odległości od granicy polsko-niemieckiej (45 km) oraz polsko-czeskiej (70 km). Z biznesowego punktu widzenia, miasto posiada bardzo atrakcyjną lokalizację. Dobre połączenie drogowe z Berlinem i pobliskimi lotniskami, podobnie w kierunku Wrocławia i dalej Krakowa, gwarantują szybki dostęp do większych aglomeracji i ośrodków gospodarczo-biznesowych.

Łączny obszar dwóch stref inwestycyjnych zlokalizowanych w Żaganiu przy miejskiej obwodnicy będącej drogą krajową nr 12 wynosi ok. 60 hektarów (30 hektarów jest jeszcze dostępnych dla inwestorów). Gospodarcza Strefa Asnyka posiada drogi wewnętrzne przystosowane do ruchu ciężkiego, które bezpośrednio łączą się z obwodnicą biegnącą w stronę Zielonej Góry (i trasy S3) oraz Żar (w kierunku granicy z Niemcami). Aktualnie trwają prace związane z budową nowej drogi do Strefy Würtha zlokalizowanej po drugiej stronie obwodnicy (DK 12).

Działki zostały utworzone z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową, usługową lub magazynowo-składową. Większość lokalizacji posiada przyłącza do niezbędnych mediów oraz dostęp do infrastruktury. Przewidziana forma nabycia to zakup w drodze przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów