Miejska działka inwestycyjna w Toruniu przy ul. Olsztyńskiej została sprzedana spółce FOLGA S.A. W nowej lokalizacji firma planuje zbudować biurowiec na własne potrzeby. 

Wylicytowana w przetargu cena wyniosła 3 030 000 zł.

Spółka zajmująca się outsourcingiem pracowniczym, pracująca na potrzeby branży HR kupiła nieruchomość w związku z intensywnym rozwojem działalności. 

Wylicytowana działka ma powierzchnię 0,8 ha. Nieruchomość znajduje  się w północno-wschodniej części miasta. Lokalizacja przy trasie wylotowej na Olsztyn (DK nr 15) oraz w niewielkiej odległości od węzła autostrady A1 sprawia, że jest to bardzo dobre miejsce do prowadzenia biznesu. Grunty są niezabudowane i niezagospodarowane.  Dojazd do działek możliwy jest z istniejących dróg publicznych oraz po gruntach wydzielonych i docelowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi. Od strony ulicy Olsztyńskiej istnieje uzbrojenie w postaci sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej. 

W tej części miasta w portfolio sprzedażowym Torunia pozostała jedna działka o powierzchni 0,7 ha przeznaczona pod działalność usługową.