Potencjał inwestycyjny Polski. Dlaczego warto inwestować w Polsce?

  • 1 grudnia 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

Dlaczego warto inwestować w Polsce? Odpowiedzi na to pytanie może być wiele, ale w trzech słowach będzie ona brzmiała: ludzie, położenie, gospodarka. Od 1989 r. polska gospodarka i społeczeństwo przeszły olbrzymią transformację, zdecydowanie dążąc do wyrównania poziomu życia z Europą Zachodnią. Od 1990 r. polskie PKB wzrosło 7- krotnie, zaś od 2010 r. siła nabywcza Polaków podniosła się niemal o 30 proc. (z 21 tyś. USD do 34 tys. USD). 

Przynależność do Unii Europejskiej (od 2004 r.) i NATO (od 1999 r.) pozwoliła Polsce na bezpieczny rozwój i dopasowanie się do wymogów nowoczesnej gospodarki. Z 38 mln 353 tyś obywatelami Polska tworzy największe państwo w regionie Europy Środkowo-Wschodnie oraz 6. pod względem liczebności w Unii Europejskiej. Dzięki temu inwestorzy postrzegają nasz kraj nie tylko jako atrakcyjne miejsce do lokowania produkcji, ale również chłonny rynek zbytu. Dodatkowo członkostwo w Unii Europejskiej daje dostęp do 500 milionów unijnych konsumentów. 

Inwestorzy czują się w Polsce dobrze. Zgodnie z wynikami "Badania klimatu inwestycyjnego w Polsce 2018" przygotowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, firmę Grant Thorton i bank HSBC 94 proc. firm zainwestowałaby ponownie w Polsce. Inwestorzy jako największe atuty naszego kraju wskazują wielkość rynku oraz stabilność gospodarki. 49 proc. inwestorów oceniła Polskę jako dobre miejsce dla prowadzenia interesów, jedynie 10 proc. oceniła ją źle, a żaden nie ocenił "bardzo źle".

Ankieta koniunkturalna z 2019 roku przeprowadzana corocznie przez Niemiecką Izbę Gospodarczą (AHK) wskazuje, że inwestorzy doceniają polskie członkostwo w UE i jakość kadr (kwalifikacje pracowników, ich motywację i zaangażowanie) oraz dobrą dostępność lokalnych poddostawców. Zagraniczne firmy podkreślają również dyscyplinę płatniczą firm. Kolejne miejsca zajmują jakość wykształcenia akademickiego i stan infrastruktury. 

Silna Gospodarka

Polska gospodarka wyróżnia się na tle innych krajów europejskich wyjątkową dynamiką wzrostu oraz stabilnością. W 2018 r. agencja indeksowa FTSE Russel uznała, że polski rynek finansowy można przekwalifikować z rozwijającego się na rozwinięty. W trakcie kryzysu w 2008 r. Polska była postrzegana jako "zielona wyspa" i jako jedyna uniknęła recesji. Również w trakcie kryzysu COVID-19 radzi sobie lepiej niż przeciętna gospodarka europejska. 
Polskie PKB wynosi 74 proc. PKB dla całej Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego polska gospodarka rozwijała się w 2019 roku w tempie 4 proc. podczas gdy średnie tempo wzrostu w strefie euro i całej Unii Europejskiej  wyniosło odpowiednio 1,2 i 1,5 proc. Z uwagi na kryzys związany z pandemią COVID-19 Polska pierwszy raz od niemal 20 lat będzie miała recesję, jednak eksperci Banku Światowego przewidują, że już w 2021 r. wzrost PKB powinien osiągnąć 3,5 proc. 
 
Polska gospodarka staje się w coraz większym stopniu zintegrowana z gospodarką światową. Polskie przedsiębiorstwa są silnie wkomponowane w europejskie łańcuchy produkcyjne. Dynamicznie rozwija się również polski rynek nieruchomości komercyjnych. 

Strategiczne Położenie

Polska zlokalizowana jest kluczowo w centrum Europy, na skrzyżowaniu szlaków na Północ i Południe oraz Wschód i Zachód. Położenie, które kiedyś powodowało problemy geopolityczne Polski, teraz pozwala na wykorzystanie przewag naszego kraju. Polska zyskuje zwłaszcza na bezpośrednim sąsiedztwie największej gospodarki unijne – Niemiec, najważniejszego partnera handlowego naszego kraju. Polska pełni ważną rolę zaplecza produkcyjno-magazynowego dla Niemiec, o czym świadczy rozwinięta infrastruktura magazynowo-logistyczna wzdłuż zachodniej granicy kraju.

Infrastruktura

Polska infrastruktura rozwija się dynamicznie, co widać w rosnących z roku na rok ocenach ze strony inwestorów zagranicznych. Położenie geograficzne predestynuje Polskę do bycia węzłem logistycznym Europy. Rozwój struktury kolejowej, drogowej, lotniczej, jak i morskiej łączy się z dynamiczną rozbudową rynków magazynowych i logistycznych.

Drogowa

Przez Polskę przebiega ruch tranzytowy między Europą Zachodnią a Południową oraz krajami wschodniej części kontynentu (m.in. Estonia, Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Ukraina, Kazachstan) i Chinami. Polska ma 5. co do wielkości sieć dróg w Unii Europejskiej. Kolejnych 1500 km jest w budowie.

Kolejowa

Polska sieć kolejowa jest 4. pod względem długości w Unii Europejskie, zaś PKP Cargo jest drugim w UE największym przewoźnikiem towarowym i dysponuje 25 terminalami przeładunkowymi w najważniejszych lokalizacjach kraju. Znaczenie Polski w międzynarodowym transporcie kolejowym wzmacnia fakt, iż posiadamy bezpośrednie połączenie kolejowe z chińskim Chengdu w ramach inicjatywy "Belt &Road"  (chiński projekt reaktywacji Jedwabnego Szlaku).

Morska

Polska posiada 4 główne porty morskie (Szczecin, Świnoujście, Gdynia i DCT Gdańsk), z czego dwa ostatnie mają największy udział w obrocie portów morskich. Planowane są kolejne inwestycje w transport morski: budowa Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni oraz Terminala Kontenerowego w Świnoujściu.

Lotnicza

Wszystkie największe polskie miasta posiadają lotniska z połączeniami międzynarodowymi. Lotnisko Chopina w Warszawie, lotniska w Katowicach i Gdańsku, pełnią również ważną rolę jako huby przeładunkowe. Obok nich pojawiają się powierzchnie biurowe i usługowe w ramach Airport City. Z uwagi na rozwijający się dynamicznie (przed pandemią COVID-19) transport lotniczy planowane są kolejne inwestycje takie jak Centralny Port Komunikacyjny (CPK) między Łodzią a Warszawą, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Nearshoring

Potencjał inwestycyjny Polski łatwo dostrzec w trudnych czasach. Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, że lokowanie fabryk na Dalekim Wschodzie może w trakcie kryzysu odciąć dostęp do komponentów z uwagi na problemy w łańcuchu dostaw. Polska, która jeszcze przed pandemią była chętnie wybieraną lokalizacją dla centrów usług biznesowych, daje się teraz poznać jako świetne miejsce dla produkcji i e-commerce. Dzięki bliskości do rynków zachodnich lokalizacja inwestycji z tych branż w Polsce umożliwia stabilność dostaw. Eksperci wskazują, że ten trend nearshoringu, przenoszenia produkcji bliżej użytkownika końcowego będzie w najbliższych latach rósł. 

Kapitał ludzki

Jednym z największych zasobów Polski jest kapitał ludzki. Podkreślali to również inwestorzy w "Badaniu klimatu inwestycyjnego w Polsce 2018" wskazując, że atutem Polski są lojalni i wydajni pracownicy oraz relatywnie niskie koszty pracy.

Polscy pracownicy ciągle podnoszą swoje kompetencje i efektywność przy jednocześnie niższych kosztach pracy niż w Europie Zachodniej. Ponad 38- milionowe społeczeństwo pozwala na znalezienie zarówno doświadczonych pracowników fizycznych, jak i wyspecjalizowanych pracowników z wyższym wykształceniem i bogatą znajomością języków.

Koszty pracy

Polska od kilku lat nie rywalizuje już o inwestorów samymi kosztami pracy, lecz raczej jej jakością i poziomem wykształcenia pracowników. Niemniej jednak w porównaniu z Europą Zachodnią koszty pracy w Polsce nadal są atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów.

Dane Eurostatu za 2019 r. wskazują, że koszt zatrudnienia pracownika w Polsce wynosił zaledwie 10,7 euro / godz., podczas gdy średnia w UE to 27,7 euro / godz. W porównaniu z krajami Europy Północnej takimi jak Dania czy Luksemburg, koszty zatrudnienia w Polsce są średnio czterokrotnie niższe. W Polska uplasowała się na 6. miejscu pod względem najniższych kosztów zatrudnienia w Europie.

Minimalna pensja w Polsce w przypadku umowy o pracę w pełnym wymiarze wynosi 2600 zł brutto.  Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w maju 2020 r. to 5 120 zł.

Bezrobocie

W grudniu 2019 r. średnia stopa bezrobocia wśród krajów UE wyniosła 6,2 proc. Polska mogła pochwalić się wówczas bezrobociem na poziomie 3,3 proc.  Z uwagi na kryzys związany z COVID-19 obecnie stopa bezrobocia w Polsce wynosi 6,1 proc. Najwyższe stopy bezrobocia są w województwach podkarpackim, kujawsko-pomorskim, świętokrzyskim, lubelskim i podlaskim.

Wykształcenie i kompetencje

W 2019 r. w badaniu AHK niemieccy inwestorzy wśród czynników atrakcyjności Polski najlepiej ocenili jakość kształcenia akademickiego polskich pracowników, o czym może również świadczyć ciągle zwiększająca się liczba zagranicznych studentów na polskich uczelniach. Sukcesywnie rośnie również odsetek Polaków z wyższym wykształceniem. W 2008 r. 32  proc. młodych Polaków mogło pochwalić się dyplomem wyższej uczelni, zaś w 2018 r. – już 44 proc. Polska znajduje się także w czołówce państw europejskich ze znajomością języka angielskiego (9. w Europie) oraz niemieckiego.


PARTNERZY TEMATU

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów