Grunty, na które gmina Gmina Dobrzyniewo Duże dostała dofinansowanie są położone w miejscowości Fasty (woj. podlaskie). Tereny są atrakcyjnie usytuowane - w pobliżu drogi gminnej, ul. Łyskowskiej, która prowadzi do drogi serwisowej wzdłuż trasy S8 Białystok-Warszawa. Dzięki temu istnieje możliwość sprawnego przemieszczania się pojazdów dostawczych. Obok ma przebiegać droga ekspresowa S19 Via Carpatia.

W ramach projektu planowane jest: oczyszczenie terenu z drzew i krzewów, wyrównanie i nawiezienie ziemi, odwodnienie, budowa drogi wewnętrznej i wykonanie infrastruktury technicznej (budowa sieci: teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji energetycznej, wodociągowej oraz oświetlenia). Roboty mają zakończyć się w listopadzie 2022 roku.

– Jako zarząd od początku kadencji wspieramy przedsiębiorczość, dlatego takie projekty chętnie wspieramy. Tereny inwestycyjne to świetna zachęta, by rozwijać lokalne firmy i przyciągnąć inwestorów z zewnątrz. Zwłaszcza, jeśli są tak atrakcyjnie położone, świetnie skomunikowane i na dodatek blisko Białegostoku. – podkreślił marszałek Artur Kosicki.

Gotowe grunty gmina planuje udostępnić, w drodze przetargu, inwestorom. Koszt inwestycji wyniesie blisko 2,4 mln zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich pokryje 2,2 mln zł.