Bieldruk inwestuje 25 mln zł w Suwalskiej SSE

  • 8 lutego 2022
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. freepik.com)

Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (SSSE) wydał decyzję o wsparciu nowej inwestycji firmie „Bieldruk” Spółka Jawna. Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji Usługowy Zakład Poligraficzny „Bieldruk” Spółka Jawna poniesie na terenie planowanej inwestycji, tj. w Białymstoku, koszty kwalifikowane o łącznej wartości co najmniej 25 mln zł oraz zwiększy dotychczasowe zatrudnienie, kształtujące się na poziomie 46 pracowników o dwóch nowych.

Rok 2022 przyniósł wiele zmiany w Polskiej Strefy Inwestycji. Przede wszystkim zaczęła obowiązywać nowa mapa pomocy publicznej na lata 2022-2027, tak więc zmienił się wymiar regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI) dla przedsiębiorców i inwestorów. Obecna wersja mapy, zaakceptowana przez Komisję Europejską, zwiększa maksymalną wartość pomocy dla wybranych regionów.

– Na obszarze zarządzanym przez SSSE przedsiębiorcy, inwestujący w województwie podlaskim i w powiatach ełckim i gołdapskim z województwa warmińsko-mazurskiego, nadal mogą liczyć na 50% wsparcia. Do grona obszarów z najwyższą pomocą dołączają powiaty z województwa mazowieckiego, tj.: łosicki, sokołowski i węgrowski, gdzie intensywność wsparcia również wyniesie do 50%. W powiecie ostrowskim województwa mazowieckiego również wzrosła intensywność wsparcia i obecnie wynosi 40%. – informuje SSSE.

W przypadku inwestycji realizowanych na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A. kwota niezapłaconego podatku może wynieść nawet 70% wartości kosztów kwalifikowanych.

1 stycznia b.r. weszły też w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2021 r. poz. 2483). Wprowadzono nowe kryteria ilościowe, które zostały w stosunku do niektórych przedsiębiorców obniżone, co zapewne wpłynie na większe zainteresowanie inwestorów stawiających na rozwój swoich firm i skorzystanie z ulgi podatkowej.

Zarząd SSSE wydał w 2021 roku 36 decyzji o wsparciu. Przedsiębiorcy łącznie zadeklarowali poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 1 mld 148 mln złotych oraz utworzenie 259 nowych miejsc pracy.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów