43 mln zł ze środków unijnych trafi do samorządów na Śląsku

  • 24 lipca 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. YouTube/UMWS)

43 mln zł ze środków pochodzących z Unii Europejskiej trafi do gmin w regionie na działania związane z OZE, transportem rowerowym i poprawą warunków dla rozwoju MŚP. Umowy wręczono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

– Inwestujemy kolejne środki, by województwo śląskie się rozwijało. Stawiamy na odnawialne źródła energii, turystykę i rewitalizację terenów poprzemysłowych, co przełoży się na poprawę jakości powietrza, redukcję zanieczyszczeń i lepszą jakość życia. Wspieramy również sektor MŚP, bo małe i średnie firmy są motorem napędowym śląskiej gospodarki. – mówił Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego.

– Te projekty spełniają realne potrzeby mieszkańców regionu. W nowej strategii rozwoju województwa i w nowym okresie unijnego programowania zamierzamy stawiać na tego typu przedsięwzięcia, bo dzięki nim stajemy się atrakcyjnym miejscem do życia i inwestowania. – podkreślał Wojciech Kałuża, wicemarszałek woj. śląskiego.

Tychy otrzymają 20,5 mln zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”. Projekt polega na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii wytwarzających energię cieplną lub elektryczną w domach jednorodzinnych. Planowane jest przekazanie grantów na wybudowanie 960 instalacji wykorzystujących OZE, w tym: 647 szt. instalacji fotowoltaicznych, 97 szt. instalacji solarnych, 72 szt. powietrznych pomp ciepła ciepłej wody użytkowej, 127 szt. powietrznych pomp ciepła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz 17 szt. kotłów na biomasę. W ramach prac przewiduje się dostawę oraz montaż urządzeń, wybór operatora projektu oraz promocję przedsięwzięcia. Termin zakończenia projektu to koniec grudnia 2021 roku.

Miasto Ustroń otrzyma prawie 9 mln zł dofinansowania na realizację projektu pn. „Rowerem przez Beskidy – etap 1”. Przedmiotem projektu jest poprawa parametrów technicznych Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie partnerskich gmin – Ustronia, Wisły i Brennej, a także wykonanie na terenie gminy Brennej fragmentu nowej wojewódzkiej trasy rowerowej, której planowany przebieg wpisuje się w korytarz Bielsko-Biała – Cieszyn. Łączna długość przebudowywanych tras rowerowych objętych dofinansowaniem wyniesie ok. 14,94 km, a całkowita długość korytarza rowerowego ok. 18,5 km. W ramach inwestycji ma powstać infrastruktura turystyczna – punkt odpoczynkowy z elementami małej infrastruktury (stojaki na rowery, zadaszenie, siedziska, kosz, tablice informacyjne), zlokalizowany na terenie gmin Brenna oraz Wisła. Termin zakończenia projektu to grudzień 2022 roku.

Środki unijne zostaną również skierowane na działania związane z poprawą warunków do rozwoju MŚP. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. otrzymała 13,4 mln zł na realizację projektu pn. „Nowe Gliwice etap III – poprzemysłowe tereny inwestycyjne na obszarze byłej koksowni”. Zakres projektu obejmuje prace związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych w Gliwicach wraz z budową infrastruktury drogowej i technicznej, co umożliwi udostępnienie ich na potrzeby sektora MŚP. Teren objęty wnioskiem jest zlokalizowany na terenie byłej Koksowni Gliwice. W ramach inwestycji zostanie zrealizowany wewnętrzny układ drogowy wraz z budową trzech parkingów, chodniki, utwardzenie terenu, przebudowa pięciu żelbetowych zbiorników na wodę, niwelacja terenu i wycinka drzew, instalacja zewnętrzna wodociągowa, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, elektroenergetycznej z oświetleniem terenu, przebudowa włączenia do drogi publicznej i włączenie do wewnętrznego układu drogowego. Termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2021 roku.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów