Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna może powiększyć się o kolejne tereny. Radni Świecia wyrazili zgodę na włączenie terenów inwestycyjnych Vistula Park I i II do Pomorskiej SSE. Pozwoli to przedsiębiorcom starać się o pomoc publiczną.

Zgoda Rady Miejskiej to pierwszy krok do faktycznego włączenia Vistuli I i II do specjalnej strefy. Ostateczna decyzja należeć będzie do premiera.

- Chcemy wzmocnić rozwój gospodarczy gminy. Mamy też na uwadze korzyści gospodarcze i społeczne wynikające z realizacji nowych inwestycji. Włączenie tych terenów do specjalnej strefy ekonomicznej umożliwi inwestorom staranie się o pomoc publiczną na budowę zakładów produkcyjnych i usługowych, a to przekłada się na nowe miejsca pracy - zaznacza burmistrz Świecia Tadeusz Pogoda.

Radni wyrazili zgodę na włączenie do PSSE działek w Vistuli Park I w Wielkim Konopacie i Dworzysku o łącznej powierzchni 18 ha i kolejnych 19,6 ha w Vistuli Park II w Sulnowie.

Leżący w województwie kujawsko-pomorskim Park początkowo cieszył się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, ale w związku z kryzysem, ponad połowa z najemców zrezygnowała z zakładanych inwestycji. Włączenie Vistuli do Pomorskiej SSE ma pomóc w zdobyciu nowych inwestorów, poprzez zapewnienie im wsparcia inwestycyjnego ze strony państwa.