Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie.

Zezwolenie otrzymała firma PPU OPTIMA Adam Tokajuk, Arkadiusz Tokajuk. Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 6 mln zł oraz zatrudnienie 5 nowych pracowników. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2022 roku.

Przedsiębiorstwo OPTIMA zajmuje się produkcją opakowań z papieru i tektury.

Kolejne zezwolenie otrzymała firma Salag Sp. z o.o. sp. k. To już piąte Zezwolenie tego Przedsiębiorcy, który na terenie Podstrefy Suwałki planuje budowę hal produkcyjno-magazynowych wraz z częściami administracyjno-socjalnymi .

Przedsiębiorca zadeklarował poniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 30 000 000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku oraz zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia kształtujące się na poziomie 235 pracowników, poprzez zatrudnienie, po dniu uzyskania zezwolenia, 3 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku i utrzyma poziom zatrudnienia w wymiarze 238 pracowników przez okres jednego roku.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 grudnia 2025 roku.