Łódź i Warszawa połączyły siły by wspólnie przygotować atrakcyjną propozycje dla arabskich inwestorów. W grę wchodzą tereny położone w Nowym Centrum Łodzi i w pobliżu warszawskiego Dworca Centralnego. Tereny połączy sieć szybkiej kolei.

Terenami inwestycyjnymi w Polsce zainteresowali się inwestorzy ze Zjednoczonych Ermiratów Arabskich podczas niedawnej wizyty. Stąd decyzja władz Łodzi i Warszawy, aby złożyć wspólną ofertę na grunty w centrach obydwu miast.

- Kiedyś niewielka odległość naszego miasta od Warszawy wydawała się dla Łodzi niekorzystna. W obecnej dobie staje ważnym czynnikiem rozwoju - mówi wiceprezydent Marek Cieślak.

Natomiast wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski podkreśla, że Łódź nie konkuruje Warszawą, ponieważ stolica ma inną strukturę gospodarczą. Chętnie natomiast wspiera wzajemnie korzystne rozwiązania. Tym bardziej, że o pieniądze arabskich inwestorów przyjdzie rywalizować z trójmiastem i Krakowem. Wkrótce spodziewane jest podpisanie porozumienia pomiędzy obiema miastami.