Miasto Skierniewice zrobiło następny krok na drodze do utworzenia centrum uzdrowiskowego na terenie byłego poligonu. Właśnie wyłoniono firmę, która opracuje studium przedinwestycyjne dla obiektu, składającego się z trzech części: uzdrowiskowej, rekreacyjnej i hotelowej.

Przygotowane studium pozwoli na podjęcie ostatecznych decyzji finansowych i technicznych przy wyborze najlepszego wariantu projektu, który w pełni wykorzysta zasoby naturalne. Obecnie intensywne prace prowadzone są równolegle w trzech kierunkach: zagospodarowanie publicznych terenów zielonych ( park zdrojowy z tężnią, park rekreacyjny, park leśny, skwery i place), budowy układu komunikacyjnego z uzbrojeniem terenów pod inwestycje oraz budowy obiektu uzdrowiskowo-rekreacyjnego.

Realizacja dwóch pierwszych kierunków jest niezbędna do powstania i właściwego funkcjonowania całego kompleksu, w tym obiektu uzdrowiskowo-rekreacyjnego. Wykonanie projektu budowy układu dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dobiega już końca. Na ukończeniu są również prace nad przygotowaniem przetargu na opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych. Wykonanie studium przedinwestycyjnego dla obiektu jest trzecim dokumentem dopełniającym całą koncepcję, a także niezbędnym elementem w staraniu się o fundusze unijne.

Zostaną wykonane gruntowne analizy finansowe wariantów projektowanego obiektu z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. W ten sposób wskazany zostanie najlepszy model realizacji inwestycji uwzględniający wymogi rynku i wzrastający popyt na usługi zdrowia.

- Dzięki opracowanej dokumentacji, dysponując jednocześnie najlepszym wariantem realizacji projektu będziemy w pełni przygotowani do sięgania po fundusze z Unii Europejskiej– mówi prezydent miasta Leszek Trębski.