17 kwietnia Pałac w Samborowicach zyskał nowego właściciela. OT ANR we Wrocławiu sprzedał obiekt za 520 tys. zł. Budynek zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania można przeznaczyć na hotel.

Agencja ma bardzo różnorodną ofertę nieruchomości rolnych i inwestycyjnych. Dużym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszą się obiekty zabytkowe. W 2015 r. Agencja przygotowała do sprzedaży około 20 pałaców. Jednym z nich był sprzedany  na początku kwietnia pałac w Samborowicach. Budynek został wzniesiony w stylu neobarokowym na początku XIX w. Rozbudowano go w 1860 r. i 1878 r. To budowa położona na planie prostokąta, dwukondygnacyjna z wieżą od wschodu, zwieńczona ozdobnym herbem z prześwitami. Spośród zabudowań folwarcznych wyróżnia się budynek mieszkalny z wieżą i bramą przejazdową, wybudowany w II poł. XIX w. na zlecenie ówczesnego właściciela grafa Victora von Wartensleben, o czym świadczy tablica piaskowcowa z płaskorzeźbą figuralną. Wokół pałacu rozciąga się park krajobrazowo-romantyczny, założony w 1878 r., w pobliżu znajdują się dwa stawy, połączone rowem oraz aleje obsadzone starodrzewem, które stanowią główne elementy kompozycyjne.