Tereny wokół staretgo koryta Warty w Poznaniu nareszcie będą miały swoich gospodarzy. To pozwoli na optymalne wykorzystanie gruntów wokół rzeki. 

Brak jednostek odpowiedzialnych za tereny wokół Starego Korytarza Warty przez lata utrudniały inwestycje w tym miejscu. To ma się zmienić. Opracowana przez Poznań we współpracy z partnerami holenderskimi oraz SwedeCenter "Strategia rozwoju rzeki Warty" obejmuje działania długofalowe zorientowane na docelowe zagospodarowanie terenów nadrzecznych.

Miasto Poznań podjęło decyzję o wyznaczeniu miejskich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za teren tzw. Starego Koryta Rzeki Warty:
Pawilon Nowej Gazowni wraz z terenem przyległym - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych; teren komunikacyjny wzdłuż ulicy Ewangelickiej pomiędzy ulicą Mostową a Łazienną - Zarząd Dróg Miejskich; zaś pozostały obszar Starego Koryta Rzeki Warty - Zarząd Zieleni Miejskiej.

Miasto przygotowało też projekt zagospodarowania starej papierni przy ul. Szyperskiej wraz z cyplem na rzece Warcie. Założeniem miasta jest rewitalizacja obiektu starej papierni i przyległego dworku przy ul. Szyperskiej oraz budowa przystani rzecznej na cyplu rzeki Warty.

Przedsięwzięcie planuje zrealizować wraz z partnerem prywatnym wyłonionym w przetargu, który przeprowadzi inwestycję i będzie zarządzał i czerpał pożytki z nieruchomości przez określony czas. Projekt ma stanowić przykład rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych za pomocą połączonych funkcji kulturalnych i komercyjnych. Ogłoszenie przetargu planowane jest na przełomie kwietnia i maja.