Na początku lutego PKS Poznań S.A. ogłosił sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ul. Stanisława Matyi 1 w drodze rokowań.

Wstępne oferty zawierające cenę oraz warunki zakupu inwestorzy mogą składać do dnia 21 marca. Następnie będą przeprowadzone rozmowy z zainteresowanymi stronami i do 30 kwietnia zostanie wybrany podmiot z którym PKS zawrze list intencyjny na mocy którego będzie możliwe przeprowadzenie szczegółowego due diligence nieruchomości.

Procedura rokowań jest bardziej przystępna i ogranicza ryzyko dla kupujących, gdyż mają oni możliwość składania ofert wariantowych, jak również negocjacji dodatkowych warunków przeprowadzenia transakcji, co uniemożliwiała procedura przetargowa.

Nieruchomość PKS położona w ścisłym centrum Poznania w sąsiedztwie galerii handlowej Poznań City Center Development będącej częścią Centrum Komunikacyjnego Poznań Główny oraz w otoczeniu zabudowy usługowo- mieszkaniowej umożliwia stworzenie atrakcyjnego projektu.

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną w kwietniu 2013 roku oraz koncepcją architektoniczną przygotowaną przez Pracownię Architektoniczną Grzegorza Czerwińskiego nieruchomość zostanie zabudowana 2 budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z usługami w parterach oraz 4 budynkami biurowo-usługowymi. Podział na poszczególne funkcje przedstawia się następująco: 62 670 m kw. powierzchni biurowo-usługowej, 15 335 m kw. powierzchni handlowo-usługowej, 20 370 m kw. powierzchni mieszkaniowej (371 mieszkań). Łączna liczba miejsc parkingowych to 1 172.