Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o powiększeniu Mieleckiej SSE.  W związku z tym strefą zostaną objęte grunty położone w Krośnie, Lublinie, Kraśniku, Międzyrzeczu Podlaskim, Zagórzu i gminie Dębica o łącznej powierzchni blisko 44 ha.

Celem zmiany granic strefy jest intensyfikacja wykorzystania instrumentu specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju nowych inwestycji. Włączenie do Mieleckiej SSE nowych gruntów ma wpłynąć pozytywnie na rozwój regionu i stworzeniu, poza nowymi miejscami pracy w strefowych zakładach, również etatów w bezpośrednim otoczeniu strefy.

Ministerstwo Gospodarki szacuje, że na włączanym obszarze powstanie ok. 974 nowych miejsc pracy w samej strefie oraz ok. 195 etatów w najbliższym jej otoczeniu. W wyniku wprowadzonych zmian powierzchnia strefy zwiększy się do prawie 1496 ha.

Wśród firm, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą na nowo włączonych terenach są m.in. Polskie Zakłady Zbożowe Lubella, MW Lublin, Cyclone Polska i Wipasz S.A. W wyniku tych projektów inwestorzy ulokują kapitał w wysokości około 260 mln zł.

Do tej pory w Mieleckiej SSE wydano 314 zezwoleń na prowadzenie działalności na jej terenie. Łącznie w wyniku inwestycji powstało 26,5 tys. nowych miejsc pracy. Nakłady inwestycyjne od początku jej działalności wyniosły 6,8 mld zł.