Na powiększonych specjalnie na potrzeby firmy terenach Pomorskiej SSE ponownie zainwestuje Plastica.

Pod koniec grudnia Pomorska SSE została powiększona o ponad 3 ha, specjalnie dla powiększającego się zakładu Plastica. Dnia 24 lutego Plastica otrzymała kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej  w Kowalewie Pomorskim (woj. kujawsko - pomorskie). Zezwolenie dotyczy projektu inwestycyjnego, w ramach którego inwestor planuje zakup, wdrożenie i uruchomienie ciągu technologicznego do wytwarzania folii podwójnie perforowanych oraz zakup, wdrożenie i uruchomienie lini produkcyjnej laminatów paroprzepuszczalnych do wytwarzania unikatowych na skalę światową ekranów pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości.

Deklarowane parametry inwestycji: nakłady - min. 20 mln zł, nowe miejsca pracy - 30. Realizowana w Strefie inwestycja będzie - w kluczowych obszarach - wykorzystywała najnowoczesniejsze rozwiazania technologiczne stosowane obecnie na świecie.