Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) przedstawiła wyniki za pierwszy kwartał 2013 roku. Według danych przedstawionych przez spółkę, PHN przygotowuje się do 9 nowych projektów deweloperskich. 

Grupa PHN w I kwartale 2013 roku osiągnęła o 40 proc. lepszy wynik w głównym segmencie działalności - najmie. Zysk wzrósł do 18,6 mln złotych z 13,3 mln złotych w analogicznym okresie 2012 r. Grupa kontynuowała optymalizację portfela nieruchomości zwiększając efektywność operacyjną. EBIDTA wzrosła o 10,6 mln złotych osiągając poziom 6,6 mln złotych.

W I kwartale 2013 r. Grupa PHN, zgodnie z założeniami długoterminowej strategii, z powodzeniem kontynuowała restrukturyzację. Widoczna jest wyraźna poprawa efektywności segmentu najmu, gdzie wynik ze sprzedaży w I kwartale 2013 r. wzrósł  r/r o 5,3  mln złotych. Przychody z najmu pozostały stabilne i wyniosły 34,4 mln złotych wobec 34,7 mln złotych w I kwartale 2012 r. Skonsolidowane przychody Grupy w I kwartale 2013 r. wyniosły ogółem 50,7 mln złotych i były wyższe o 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2012r.

- Poprawa efektywności, która znajduje odzwierciedlenie w wyższych zyskach, była możliwa dzięki realizacji procesu restrukturyzacji operacyjnej Grupy związanego z optymalizacją poziomu zatrudnienia oraz centralizacją funkcji zarządczych i outsourcingiem. W ramach optymalizacji poziomu zatrudnienia od 31 grudnia 2011 r. do końca I kwartału 2013 r. udało nam się zmniejszyć zatrudnienie o 60 proc., z 744 do 297 osób. Pozwoliło to na redukcję kosztów wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników o 7,3 mln PLN r/r tj. 45 proc. – podsumowuje Wojciech Papierak, prezes zarządu PHN S.A.

- Miarą łącznej poprawy efektywności działalności operacyjnej, prowadzonej przez Grupę PHN, jest wzrost wyniku na sprzedaży netto w I kwartale 2013 r. o 12,2 mln zł (r/r) i w konsekwencji poprawa skorygowanej EBITDA o 5,2 mln PLN (r/r) – mówi Włodzimierz Stasiak, członek zarządu ds. finansowych.

Poprawa wyniku sprzedaży w I kwartale 2013 r. została odnotowana również w segmencie deweloperskim mieszkaniowym. Zysk w tym segmencie wzrósł o 5,2 mln zł r/r. Wpływ na to miało m.in. zawarcie ostatecznych umów przeniesienia własności mieszkań, głównie przedsprzedanych w poprzednich okresach.

Realizacja strategii  w zakresie zamykania nierentownych działalności niezwiązanych z podstawową działalnością przyniosła praktycznie całkowite ich zakończenie, co skutkowało zmniejszeniem straty na pozostałej działalności z 1,1 mln zł w 1Q 2012 r. do zera w 1Q 2013 r.

W pierwszych miesiącach 2013 r. Grupa PHN koncentrowała się na realizacji rozpoczętych projektów inwestycyjnych. Obecnie spółka finalizuje modernizację nowoczesnego budynku biurowego o standardzie klasy A przy ul. Rakowieckiej 19. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie II i III kwartału 2013 r.

Kontynuowana  była również realizacja prestiżowego biurowca przy ul. Foksal 10a w Warszawie, który docelowo trafi na rynek w 2014 r. Łączne nakłady inwestycyjne na deweloperskie projekty komercyjne to 3,8 mln złotych. W wypadku parku logistyczno – przemysłowego przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu realizowanego na zasadach partnerstwa JV z brytyjskim deweloperem SEGRO w marcu weszła w życie pierwsza umowa najmu ok. 7 tys. mkw. podpisana z DPD.

Prowadzone są również prace przygotowawcze dla 9 nowych projektów deweloperskich. Dla obiektu Domaniewska  wykonano koncepcję wielobranżową. W ramach projektów Dalmor, Parzniew, Lućmierz i PHN Tower w I kwartale kontynuowano działania zmierzające do pozyskania partnerów do wspólnego przedsięwzięcia. Trwają również prace zmierzające do uzbrojenia terenu na warszawskim Lewandowie, których celem jest umożliwienie zaawansowania rozmów z potencjalnymi klientami.

Grupa kontynuuje także proces sprzedaży nieruchomości, które nie są związane z jej podstawową działalnością. W ramach restrukturyzacji portfela została zawarta umowa przedwstępna na zbycie nieruchomości, uzgodniono warunki zawarcia kolejnej i prowadzone były negocjacje z potencjalnymi nabywcami następnych kilku nieruchomości.

Grupie udało się również zmniejszyć o 24,3 mln złotych (29 proc.) wartość zapasów związanych z działalnością deweloperską.