PZ Cormay zrealizuje projekt inwestycyjny na terenie SSE Euro-Park Mielec.  

W wyniku przetargu firma PZ Cormay, mająca siedzibę w Łomiankach, uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE EURO-PARK MIELEC, w Podstrefie Lublin. W związku z tym przedsiębiorca planuje zakup niezabudowanej działki o powierzchni 3,0002 ha od gminy Lublin.

Inwestor zamierza zrealizować projekt, który będzie polegał na wybudowaniu nowego zakładu. PZ Cormay chce uruchomić tam produkcję testów diagnostycznych wykorzystywanych w chemii klinicznej i hematologii. W zakładzie produkowane będą także nowoczesne analizatory służące do biochemicznego badania krwi. Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.