Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (PHN) w dniu 23 stycznia wraz z spółką zależną, PHN SPV 4, podpisał umowę Joint Venture Agreement z Parzniew Partners B.V.

Parzniew Partners to spółka celowa dedykowana do realizacji projektu Parzniew Logistic Hub, należąca do spółek deweloperskich: Menard Doswell & Co. oraz Hillwood Europe. Przedmiotem umowy Joint Venture Agreement jest określenie zasad i warunków współpracy oraz roli partnerów w realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wybudowaniu nowoczesnego parku magazynowego, w  podziale na fazy, o łącznej powierzchni ok. 95 tys. mkw.

Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Brwinów, w okolicy Pruszkowa, w pobliżu najważniejszych węzłów autostradowych (A2) aglomeracji warszawskiej  –  Konotopa i Pruszków, zgodnie z obowiązującym miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zawarcie umowy Joint Venture Agreement w sprawie realizacji projektu Parzniew Logistic Hub wpisuje się w strategię PHN zakładającej projekty logistyczne w formule joint-venture.