Nad Zalewem Sobótka samorząd Płocka zamierza utworzyć centrum sportowo-rekreacyjne. Do współpracy przy realizacji projektu zaprasza prywatnych partnerów.

Przedsięwzięcie ma na celu  zapewnienie mieszkańcom Płocka i okolicznych miejscowości całorocznego dostępu do nowoczesnej i atrakcyjnej bazy rekreacyjnej z funkcjami sportowymi.

Partner prywatny odpowiedzialny będzie za zaprojektowanie, sfinansowanie i wykonanie robót budowlanych. Wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie przede wszystkim wyłączne prawo do eksploatacji, w tym prawo do pobierania pożytków z powstałego obiektu.

Wnioski o udział w postępowaniu pn. „Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku nad Zalewem Sobótka” można składać do 2 sierpnia 2019 r.

Warto podkreślić, że Płock ma doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w partnerstwie publiczno-prywatnym. W tej formule zrealizowany został projekt termomodernizacji 24 budynków użyteczności publicznej (m.in. szkół i przedszkoli).