Na Pomorzu wkrótce powstanie Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości. Jest to partnerska inicjatywa, której celem jest rozwój programu Przemysł 4.0 i promowanie wykorzystania nowych technologii przez polskie przedsiębiorstwa.

W dniu 11 maja 2018 r. w Koszalinie Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym podpisała umowę o współpracy z Politechniką Koszalińską, Miastem Koszalin oraz Parkiem Technologicznym z Koszalina. Następnym krokiem będzie określenie ram współdziałania w dążeniu do wykorzystania wzajemnie uzupełniających się zasobów i kompetencji celem wsparcia przedsiębiorstw w regionie w procesie transformacji cyfrowej. Obszarem działania Centrum jest Pomorze Środkowe ze szczególnym uwzględnieniem powiatów objętych zasięgiem Słupskiej SSE.

W tym samym czasie nasz region wizytował Pan Andrzej Soldaty, lider projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości” przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Andrzej Soldaty w 2016r. utworzył „Inicjatywę dla Polskiego Przemysłu 4.0”. Jest to ruch społeczny skupiający przedstawicieli przemysłu, biznesu, nauki, który inicjuje, wspomaga i prowadzi działania na rzecz transformacji krajowego sektora przemysłowego. Podczas wizyty na Pomorzu Środkowym Pan Soldaty odwiedził firmy ze Słupskiej SSE: Q4Glass w Koszalinie i Kronospan w Szczecinku, pracownie i laboratoria Politechniki Koszalińskiej, w tym Centrum Druku 3D oraz Pracownię Automatyki Robotyki i Systemów Wizyjnych w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

CKPP będzie pełnić rolę ośrodka szkolenia i przekazywania praktycznej wiedzy przedsiębiorcom o dostępnych technologiach, współtworzeniu z partnerami demonstracyjnych stanowisk technologicznych oraz ich udostępnianie przedsiębiorcom do celów poznawczych, testowych i produkcyjnych. Demonstracyjne stanowiska technologiczne Centrum tworzone będą w pierwszej kolejności w trzech ośrodkach: Koszalinie, Słupsku i w Szczecinku.

Jako partner w Centrum Kompetencji Przemysłu Przyszłości Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zarządzająca od 1997 Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i od 2012 roku Słupskim Inkubatorem Technologicznym wnosi dostęp do narzędzi jakimi jest Słupska SSE i SIT. Działania PARR S.A. wspierają rozwój społeczno-gospodarczy regionu, akcelerację Start-Upów, upowszechnianie nowoczesnych technologii i innowacji, promocję szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz wspieraniu rynku pracy. Najnowszy projekt firmy to Specjalistyczne Usługi Doradcze w ramach którego świadczone będą nowoczesne usługi z wykorzystaniem drukarek 3D, dronów i termowizji. W szerokim wachlarzu usług pojawią się m.in. skanowanie 3D, szybkie prototypowanie, inżynieria odwrotna, pomiary termowizyjne, specjalistyczne usługi doradcze w zakresie instalacji fotowoltaicznych, ale również zarządzania strategicznego, optymalizacji procesów produkcyjnych, ochrony praw własności i innych.