W porównaniu z połową listopada, PAIiIZ prowadzi o 17 projektów inwestycyjnych więcej. Ich wartość to 162 mln złotych.

W połowie miesiąca informowaliśmy, że Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadzi 132 projekty inwestycyjne o wartości 4232 mln zł. Obecnie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadzi 149 projekty inwestycyjne, o wartości 4394,87 mln euro, które mogą stworzyć 27 138 miejsc pracy.

Now nabytki Agencji pochodzą przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych (11 projektów), Wielkiej Brytanii (1 projekt) oraz Chin (1 projekt).

Pod względem kraju pochodzenia inwestora na pierwszym miejscu znajdują się Stany Zjednoczone. Agencja obsługuje 41 projektów amerykańskich o wartości 730,8 mln euro, które mogą stworzyć 6419 miejsc pracy. Drugie miejsce zajmują inwestorzy niemieccy (18 projektów, o wartości 579,9 mln euro, które mogą stworzyć 3819 miejsc pracy). Na trzecim miejscu znajdują się inwestorzy z Wielkiej Brytanii (13 projektów inwestycyjnych, 52,1 mln euro, które łącznie mogą stworzyć 1601 miejsc pracy). Na kolejnych miejscach znaleźli się inwestorzy chińscy (12 projektów) oraz inwestorzy francuscy (6 projektów).

Wśród najpopularniejszych sektorów nadal dominuje sektor BPO (27 projektów inwestycyjnych, o wartości 27,5 mln euro, które mogą stworzyć 6278 miejsc pracy), na kolejnym miejscu znajduje się sektor motoryzacyjny (23 projekty inwestycyjne, 1650,9 mln euro, 8224 miejsc pracy). Na trzecim miejscu znajduje się sektor badawczo – rozwojowy (16 projektów inwestycyjnych, o wartości 12,2 mln euro, które mogą stworzyć 1613 miejsc pracy). Na kolejnych miejscach znajduje się branża ICT (10 projektów inwestycyjnych) oraz sektor maszynowy (10 projektów inwestycyjnych).

Od początku roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych doprowadziła do zakończenia 50 projektów inwestycyjnych, o łącznej wartości 1075,24 mln euro, które stworzą w najbliższych latach 9386 miejsc pracy.