China Council for International Investment Promotion (CCIIP) podpisała z PAIiIZ porozumienie, rozpoczynając oficjalną obustronną współpracę między agencjami. Z ramienia polskiej strony dokument sygnował członek zarządu PAIiIZ Sławomir Krużmanowski. Chińską agencję reprezentował zastępca sekretarza generalnego CCIIP Li Shaojun.

Dzięki porozumieniu, obie agencje będą prowadzić współpracę badawczą, wymieniać się informacjami w dziedzinie kluczowych sektorów obu gospodarek, możliwości inwestycyjnych, czy prawa. Do wspólnych działań należeć będzie także organizacja polsko - chińskich targów, misji gospodarczych czy innych projektów z zakresu marketingu gospodarczego. Agencja jest szczególnie zainteresowana polskimi sektorami ICT BPO oraz przemysłem spożywczym.

CCIIP agenda działa pod skrzydłami Ministerstwa Handlu Chin, zrzeszająca agencje inwestycyjne oraz firmy prywatne i państwowe. Członkiem CCIIP jest m.in. China Minmetals - największy partner KGHM w Chinach. Do zadań organizacji należy promocja inwestycji chińskich na świecie oraz przyciąganie zagranicznych inwestorów do Chin, a także pobudzanie przedsiębiorczości w Państwie Środka.