Pierwsze cztery miesiące 2015 roku Agencja zamyka z 12 projektami inwestycyjnymi. Ich wartość to 180,14 mln euro oraz 2 977 nowych miejsc pracy. Inwestorzy, którzy zdecydowali się ulokować swój kapitał w Polsce prowadzą działalność w sektorach: motoryzacyjnym, lotniczym, BPO, badawczo-rozwojowym, ICT oraz spożywczym.

Na pierwszym miejscu, pod względem kraju pochodzenia kapitału, znajdują się Stany Zjednoczone. Obecnie Agencja prowadzi 46 projektów inwestycyjnych z USA, których wartość to 854,91 mln euro, a planowane zatrudnienie na poziomie 6424 osób. Na kolejnym miejscu plasują się inwestorzy pochodzący z Niemiec – 28 inwestycji (wartość 361,65 mln euro, zatrudnienie 4701). Kolejne miejsca należą do francuskich, włoskich oraz japońskich inwestorów. PAIiIZ prowadzi po 11 projektów inwestycyjnych z tych krajów.

Z kolei pod względem sektorowym najwięcej inwestycji pochodzi z branży motoryzacyjnej – 35 inwestycji (wartość 747,15 mln euro, zatrudnienie 7251), sektora BPO – 32 projekty (wartość 30,1 mln euro, 9460 nowych miejsc pracy) oraz badawczo-rozwojowego – 19 projektów (wartość 56,74 mln euro, 1991 nowych miejsc pracy). Kolejne lokaty zajmuje branża lotnicza z wynikiem 12 projektów oraz spożywcza – 11 projektów.

Aktualnie PAIiIZ pracuje nad 172 projektami inwestycyjnymi o wartości 3156 mln euro. W przypadku realizacji wszystkich projektów w Polsce może powstać 31 431 nowych miejsc pracy.