Pod koniec października wiceprezes PAIiIZ Anna Polak – Kocińska oraz prezydent Jarosław Wilczyński podpisali porozumienie o współpracy Agencji z Ostrowcem Świętokrzyskim.W wydarzeniu uczestniczył również Arkadiusz Bąk, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Głównym celem porozumienia jest promocja gospodarcza Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zwiększenie szans miasta na pozyskanie nowych inwestycji zagranicznych. W ramach porozumienia podejmowane będą wspólne działania mające na celu profesjonalne przygotowanie miasta do pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych. PAIiIZ będzie szkolił przedstawicieli Ostrowa Świętokrzyskiego w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych, gromadzenia i udzielania informacji gospodarczych, tworzenia i zarządzania bazami danych dotyczącymi gospodarki miasta. Ostrowiec Świętokrzyski to już 44 miasto prezydenckie, z którym Agencja podpisała porozumienia. PAIiIZ współpracuje także z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Uczestnicy uroczystości mieli okazję zapoznać się z potencjałem inwestycyjnym Ostrowca na przykładzie dwóch wdrażanych obecnie inwestycji: projektu typu greenfield, realizowanego przez Kram Polska S.A. a także inwestycji z kategorii brownfield, prowadzonej przez Evoltaic Sp. z o.o. Przedstawiciele PAIiIZ złożyli również wizytę działającej w regionie w duńskiej firmie Weiss produkującej urządzenia do wytwarzania biomasy.