Atrakcyjność inwestycyjna Polski oraz zwiększenie zaangażowania inwestorów już obecnych na naszym rynku to główne tematy forum, w którym wziął udział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Konferencja „Jak nie tracić inwestycji zagranicznych?” odbyła się 19 marca  w Ministerstwie Gospodarki.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że należymy do krajów, które w dużej mierze wykorzystują swoją atrakcyjność gospodarczą.

- Silna polska gospodarka i solidne podstawy jej dalszego rozwoju gwarantują opłacalność inwestycji w naszym kraju - zaznaczył.

Dodał też, że w ostatnich latach prawdziwą przewagą są sektory usługowe.

- Dzisiaj zainteresowanie inwestorów kieruje się ku branżom opartym na wiedzy, takim jak centra BPO, R&D czy świadczącym usługi z obszaru ICT – powiedział.

Wicepremier odniósł się również do opracowanego w MG „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020”. Przypomniał, że Ministerstwo Gospodarki przeanalizowało efekty pierwszych dwóch lat obowiązywania tego dokumentu i znowelizowało jego zasady.

- Celem zmian jest takie ukształtowanie obowiązujących kryteriów wsparcia, aby – z jednej strony – były one możliwe do spełnienia przez większą grupę inwestorów. Z drugiej zaś – by przyznawane wsparcie było realną zachętą do lokowania środków w Polsce – podkreślił.

Wicepremier Piechociński odniósł się również do decyzji koncernu Volkswagen o budowie fabryki samochodów we Wrześni, która zapadła 18 marca 2014 r.

– Potwierdza to fakt, iż Polska pozostaje w dalszym ciągu atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji - powiedział.

Wicepremier poinformował, że resort gospodarki rozpoczął już prace, których celem jest objęcie terenu Wrześni wałbrzyską specjalną strefa ekonomiczną.

– W 2013 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o wydłużeniu okresu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych do 2026 r. Liczę, że przyniesie to wymierne korzyści również branży motoryzacyjnej, która często wybiera tereny SSE pod swoje inwestycje – dodał.