Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny podpisał akt notarialny z nabywcą dwóch działek inwestycyjnych – Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

Nieruchomość gmina zbyła w trybie bezprzetargowym na podstawie: art. 37 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 0007.417.2017 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 25 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych w drodze bezprzetargowej na rzecz zarządzającego Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Tereny przeznaczone są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę obiektów produkcyjnych, bazy, składy, magazyny i usługi.

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona została na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego w sierpniu 2017 r. oraz wykazów z dnia 4 września 2017 r. dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na łączną kwotę 5.290.000,00 zł, w tym należny podatek VAT w wysokości 23%, który wynosi – 989.187,00 zł.