Nowoczesna cynkownia powstanie w specjalnej strefie ekonomicznej w Radomsku, poszerzając jej potencjał przemysłowy. Złożone we wtorek 22 grudnia pod aktem notarialnym podpisy potwierdziły dokonanie sprzedaży działki o powierzchni 2,11ha.

Cynkownia wytwarzać będzie na rzecz podmiotów już działających w strefie, ale jej produkty służyć będą także mieszkańcom miasta i okolic. Zakład powstanie i zostanie oddany do użytku w 2016 roku. Początkowe przewidywane zatrudnienie wyniesie minimum 60 osób. Jednak zarządzający firmą twierdzą, że szybko wzrośnie do 100 osób. Natomiast przewidywane nakłady na realizację przedsięwzięcia wynoszą 21mln złotych.

Zakład, który będzie działać pod nazwą Cynkownia Radomsko, otrzymał już zezwolenie na działalność w Łódzkiej Specjalne Strefie Ekonomicznej podstrefa Radomsko i intensywnie przygotowuje się do rozpoczęcia prac budowlanych jeszcze w grudniu 2015 roku, a my trzymamy kciuki za sprawne przeprowadzenie inwestycji.

Cynkownia Radomsko to już 19 podmiot, który wybrał tereny radomszczańskiej strefy dla realizowania swoich planów biznesowych. Obecne zatrudnienie w strefie wynosi około 3500 osób. Na lata 2016-2017 kilka działających zakładów zamierza dokonać reinwestycji, co pozwoli na znaczący wzrost zatrudnienia. Wśród zapowiedzianych projektów znajduje się np. Whirpool (były Indesit), który planuje zwiększenie zatrudnienia o 300-350 osób.

Strefa w Radomsku to dynamicznie rozwijający się obszar gospodarczy, z ciekawymi perspektywami również na najbliższą przyszłość. Potwierdzeniem jest zainteresowaniem nowych podmiotów , które rozważają możliwość budowy zakładów właśnie w Radomsku.