Pod koniec listopada samorządy podpisały list intencyjny dotyczący utworzenia Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej oraz wykorzystania planowanej linii kolejowej Bełchatów - Wieluń wraz z linią obsługującą przyszłą eksploatację złoża węgla brunatnego "Złoczew".

Samorządy chcą współpracować na rzecz przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionu. Chodzi o obszar od Kleszczowa, Wielunia i Złoczewa, przez Lututów, Klonową, Burzenin, Widawę i Sędzejowice, po Brąszewice, Brzeźnio, Ostrówek, Sieradz i Zduńską Wolę.

– Prężne samorządy oraz silny partner w postaci PGE dobrze wróżą temu przedsięwzięciu – mówił obecny na uroczystości Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

Podpisanie listu ma związek z planami rozpoczęcia eksploatacji przez KWB Bełchatów złoża węgla brunatnego "Złoczew". Realizacja tej inwestycji oznacza przedłużenie do 2055 r. pracy największego w Polsce kompleksu górniczo-energetycznego - Kopalni i Elektrowni Bełchatów. Porozumienie zakłada, że samorządy mają uwzględniać w studiach uwarunkowań oraz w kierunkach i planach zagospodarowania przestrzennego budowę trasy kolejowej łączącej planowaną linię kolejową Bełchatów - Wieluń wraz z linią obsługującą eksploatację złoża węgla brunatnego "Złoczew".

Złoczewska Strefa Inwestycyjna będzie miała na celu pozyskiwanie nowych inwestycji oraz tworzenie miejsc pracy. Początkowo obejmie ok. 40 ha, docelowo nawet 200. Po podpisaniu listu intencyjnego, samorządom gratulowali Cezary Grabarczyk, wicemarszałek Sejmu oraz posłowie i senatorowie Ziemi Łódzkiej.