Decyzją Rady Nadzorczej MLP Group S.A. za dalszy dynamiczny rozwój dewelopera powierzchni magazynowych będzie odpowiadał Radosław T. Krochta, dotychczas pełniący funkcję wiceprezesa zarządu. Radosław T. Krochta decyzją Rady Nadzorczej MLP Group S.A. objął z początkiem maja funkcję dyrektora generalnego. Pozostał jednocześnie na stanowisku wiceprezesa zarządu.

- Strategia rozwoju MLP Group nie ulega zmianie. Naszym celem jest nadal systematyczna rozbudowa powierzchni magazynowo – produkcyjnych na terenach parków logistycznych należących do Spółki, realizacja projektów BTS oraz rozwój na rynku Europy Środkowo – Wschodniej. Chcemy natomiast bardzo zintensyfikować te działania. Obserwujemy duży napływ nowych inwestycji do naszego kraju i chcemy to wykorzystać w celu dynamicznego wzrostu skali działania. – podkreślił Radosław T. Krochta.

Radosław T. Krochta dołączył do MLP Group S.A w roku 2010, początkowo pełnił funkcję członka zarządu, a następnie wiceprezesa zarządu. W ubiegłym roku z sukcesem wprowadził MLP Group na GPW w Warszawie, jako pierwszego dewelopera powierzchni magazynowych. W trakcie IPO Spółka pozyskała znaczne środki na dalszy rozwój.

Obejmując nowe stanowisko dyrektora generalnego będzie odpowiadał za zarządzanie Grupą MLP, dalszy rozwój w Polsce i w Europie oraz komercjalizację parków logistycznych. MLP Group pod jego kierownictwem ma zintensyfikować działalność, zwiększyć udziały w rynku oraz w ciągu 3-4 lat podwoić wielkość wynajmowanej powierzchni.