Cenergo Logistyka i Micro-Tech zainwestuję w Suwalskiej SSE prawie 15 mln.

Cenergo Logistyka planuje utworzenie nowego zakładu pracy będącego centrum logistyczno-magazynowym wraz z zapleczem biurowym. W oparciu o otrzymane Zezwolenie Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 9 750 100,00 zł, oraz zatrudni na terenie Strefy 9 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2024 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 3 lat licząc od dnia jego osiągnięcia. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 grudnia 2024 roku.

Kolejne Zezwolenie nr 258 na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Suwałki zostało udzielone Przedsiębiorcy MICRO-TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Jest to pierwsze Zezwolenie Przedsiębiorcy.

Micro-Tech planuje utworzenie nowego zakładu produkcyjnego zajmującego się produkcją zawiasów specjalnego przeznaczenia, maszyn i urządzeń, innowacyjnych maszyn do okleinowania elementów złącznych dla przemysłu. W oparciu o otrzymane Zezwolenie Przedsiębiorca poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku oraz zatrudni na terenie Strefy 3 nowych pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku i utrzyma ten poziom zatrudnienia przez okres 2 lat licząc od dnia jego osiągnięcia. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 czerwca 2024 roku.