Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. udzielił kolejnych dwóch zezwoleń na prowadzenie działalności na obszarze SSSE.

Zezwolenie nr 253 udzielone zostało przedsiębiorcy SALAG Sp. z o.o. Sp. K., który na terenie Podstrefy Suwałki poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 20 mln złotych oraz zatrudni 5 nowych pracowników do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz utrzyma zatrudnienie kształtujące się na poziomie 235 pracowników od dnia osiągnięcia wskazanej wielkości zatrudnienia. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 grudnia 2022 roku.

Jest to już czwarte zezwolenie udzielone przedsiębiorstwu SALAG Sp. z o.o. Sp.k.. Dotychczas firma poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości prawie 70 mln złotych oraz zatrudnia ponad 230 osób.

Zezwolenie nr 254 udzielone zostało przedsiębiorcy BRAVILOL BONAMAT Sp. z o.o., działającemu na terenie Podstrefy Białystok. Spółka poniesie nakłady inwestycyjne w kwocie co najmniej 13 600 000 oraz zatrudni 8 nowych pracowników do dnia 1 października 2021 roku i utrzyma zatrudnienie w wysokości 38 pracowników przez okres 2 lat, licząc od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia. Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest na 1 października 2021 roku.

Zezwolenie nr 254 jest drugim zezwoleniem udzielonym firmie Bravilor Bonamat. Dotychczas Spółka zainwestowała ok. 10 mln złotych oraz zatrudnia 8 pracowników.