Agencja Rozwoju Przemysłu wydała nowe zezwolenie dla Polskich Zakładów Zbożowych Lubella. Firma zainwestuje na terenie Lublina prawie 90 mln zł.

PZZ Lubella deklarują zatrudnienie 35 nowych pracowników i utrzymanie 360 miejsc pracy oraz nakłady inwestycyjne w wysokości 87 mln zł. W ramach inwestycji, na terenie istniejącego zakładu (w Mieleckiej SSE od lipca 2015 r.) powstanie hala prdukcyjna i magazyn.