Awbud s.a. jako generalny wykonawca zbuduje budynek biurowo-magazynowego-sprzedażowy dla Prema S.A. w Jawrzycach (woj. mazowieckie).

24 sierpnia została podpisana umowa o roboty budowlane. Awbud został generalnym wykonawcą budowy budynku biurowo-magazynowego z częścią warsztatową, z salonem sprzedaży, instalacjami wewnętrznymi, w tym instalacją wewnętrzną gazu, parkingami, drogami wewnętrznymi, niezbędną infrastrukturą techniczną wraz z przyłączem wodociągowym, elementami małej architektury, przyłączem gazowym i energetycznym oraz z wymianą transformatora z 100kVa, oświetleniem terenu. Obiekt powstanie przy ul. Poznańskiej w Jawczycach.

Wartość kontraktu to 9 mln 950 tys. zł netto.Budowa rozpocznie się we wrześniu 2015 roku, a planowane zakończenie to kwiecień 2016 r.