Wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych

  • 27 marca 2020
  • TerenyInwestycyjne.info

(fot. pexels.com)

Zagrożenia, jakie dla gospodarki niesie wirus COVID-19, w najbliższym czasie wpłyną na sektor nieruchomości. Dział Badań Prologis opublikował raport pt. "Wpływ COVID-19 na rynek nieruchomości logistycznych". 

W świecie pełnym globalnych powiązań, istotne zakłócenia uwidaczniają zapotrzebowanie na odporne łańcuchy dostaw. Zagrożenia, jakie dla wzrostu gospodarczego niesie ze sobą wirus COVID-19, w najbliższym czasie wpłyną także na rynek nieruchomości, jednak skala tego zagrożenia nie jest jeszcze znana. Trendy strukturalne, kształtując ogólną sytuację rynkową oraz otoczenie inwestycyjne, wskazują jednak na odporność rynku nieruchomości logistycznych. Wiele firm COVID-19 zmotywował do znalezienia rozwiązań, które z czasem mogą przekształcić się w stałą praktykę, w rezultacie powodując spadek popytu w niektórych sektorach nieruchomości (np. telepraca a praca w biurze, handel elektroniczny kontra detaliczny). Zmiany te mogą przełożyć się na wzrost popytu na nieruchomości logistyczne (zapasy, handel elektroniczny, czwarta rewolucja przemysłowa). W miarę rozpowszechniania się tych trendów reakcja rynków kapitałowych będzie prawdopodobnie szybka, co z kolei spowoduje, że zmiany te znajdą odzwierciedlenie w wycenach i wynikach inwestycyjnych.

Klienci

Spodziewają się wahań. W perspektywie krótkoterminowej popyt może zmaleć, co spowoduje większą dostępność powierzchni. Sytuacja ta może jednak okazać się krótkotrwała – już teraz niektórzy klienci prześcigają się, aby nadrobić straty, zwiększając swoje zapotrzebowanie na obiekty mające zapewnić ciągłość działania i wyższy poziom świadczonych usług.

Inwestorzy 

Przewidują odporność. Wahania na rynkach finansowych i trudności związane z prowadzeniem działalności stanowią ryzyko w bliskiej perspektywie, ale rekompensowane są spadkiem stóp procentowych. Klienci i rynki kapitałowe prawdopodobnie odczują zwiększenie popytu na nieruchomości logistyczne, będące wynikiem poziomów zapasów i upowszechnienia handlu elektronicznego, nawet w obliczu ograniczonego popytu na inne rodzaje nieruchomości. W związku z tym nastroje wobec sektora powinny pozostać pozytywne, chociaż wpływ tzw. “denominator effect” na portfele inwestycyjne w najbliższym okresie może zaważyć na decyzjach inwestorów.

COVID-19: jak dotychczas najpoważniejsze zagrożenie dla długotrwałej globalnej ekspansji. Liczne niewiadome powodują rozbieżności w szacunkach dotyczących skali i czasu trwania negatywnego wpływu COVID-19. Jeśli chodzi o wskaźnik popytu, to ograniczenie działalności firm jest najdotkliwiej odczuwalne w regionach o wysokim wskaźniku zakażeń. Kiedy zagrożenie minie, gospodarka znów ruszy do przodu. W okresie przejściowym dostrzegalne ryzyko kredytowe może spowodować większe wyzwania dla niektórych segmentów, takich jak branża turystyczna, czy handel tradycyjny. Po stronie podaży zakłócenia w produkcji i przepływie towarów (oraz ludzi) na całym świecie wystawiają na próbę złożone łańcuchy dostaw. Spadek poziomu przepływu towarów postępuje szybko, dodatkowo napędzony decyzją rządu chińskiego o przedłużeniu przerwy świątecznej z okazji Nowego Roku Księżycowego. Oczekuje się jednak, że spadek ten zostanie zrekompensowany nagłym wzrostem, ponieważ dostawcy już teraz intensywnie pracują, aby nadrobić zaległości. Najemcy nieruchomości logistycznych przygotowują się zarówno na wypadek spowolnienia obrotów, jak i na gwałtowny wzrost poziomów uzupełnianych zapasów, który nastąpi w jego konsekwencji. W przeszłości tego rodzaju wahania wiązały się ze zwiększonym popytem na nieruchomości logistyczne. Za przykład mogą posłużyć Brexit oraz wprowadzenie taryf celnych na linii USA-Chiny. W obydwu sytuacjach w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych odnotowano historycznie wysoki poziom absorpcji netto.

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów