Ekologiczne magazyny - eko rozwiązania

  • 13 grudnia 2021
  • TerenyInwestycyjne.info

Ryszard Gwóźdź, Senior Technical Manager, Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield

PARTNERZY WYDANIA:

Rozwiązania ekologiczne budynków i systemów budynkowych przechodziły ewolucję, którą możemy podzielić na 3 etapy: od traktowania tych rozwiązań jako ciekawostkę (1), poprzez wdrażanie rozwiązań przez największych deweloperów i przy długich okresach najmu (2), do obecnego etapu (3), w którym stosowanie rozwiązań zaczyna być standardem.

Rozwiązania ekologiczne budynków i systemów budynkowych przechodziły ewolucję, którą możemy podzielić na 3 etapy: od traktowania tych rozwiązań jako ciekawostkę (1), poprzez wdrażanie rozwiązań przez największych deweloperów i przy długich okresach najmu (2), do obecnego etapu (3), w którym stosowanie rozwiązań zaczyna być standardem.

Rozwiązania dotyczące energii elektrycznej:

• Jednym rozwiązań, które stało się standardem jest stosowanie oświetlenia LED oraz inteligentnych systemów sterowania oświetleniem (np. Dali) wraz z czujkami obecności, czujnikami natężenia oświetlenia, itp.

• Innym rozwiązaniem jest fotowoltaika, która pozwala w znacznym stopniu na uniezależnienie się od energii elektrycznej dostarczanej przez dostawców zewnętrznych.

Pobierz całe eWydanie magazynu - <<< POBIERZ >>>

Rozwiązania dotyczące systemów HVAC:

• Gruntowe wymienniki ciepła dla wentylacji w wersji rurowej może zapewnić utrzymanie stałej temperatury za wymiennikiem na poziomie nawet do 18oC, przy zmiennej temperaturze zewnętrznej dochodzącej do +35oC w lato. Stanowi bardzo dobrą alternatywę dla standardowych systemów chłodzenia powietrza, cechując się też minimalnym bądź zerowym zużyciem energii.

• Gruntowe pompy ciepła, których podstawową funkcją jest transport ciepła ze źródła o niższej temperaturze do źródła o temperaturze wyższej z wykorzystaniem energii elektrycznej. Ilość energii wykorzystanej do napędu jest dużo mniejsza niż ilość produkowanej energii, co powoduje, że urządzenie jest bardzo efektywne. Dzięki wykorzystaniu wymiennika ciepła, pobierającego energię z gruntu lub powietrza, około 75% energii pochodzi ze środowiska naturalnego.

Pobierz całe eWydanie magazynu - <<< POBIERZ >>>

Rozwiązania dotyczące wody:

• Odzysk deszczówki. Deszczówkę zebraną z dachu budynku gromadzi się w zbiornikach magazynowych wody opadowej, przedtem jednak jest ona oczyszczana za pomocą filtrów. Zgromadzona ciecz tłoczona jest przez centralę wód deszczowych do instalacji budynkowych (z reguły do spłukiwania toalet i podlewania zieleni). W przypadku braku deszczówki w zbiorniku, centrala automatycznie przełącza się na pobór wody bytowej. Jeżeli zbiorniki wody deszczowej są przepełnione, jej nadmiar przelewa się spustami przelewowymi do kanalizacji. Szacunkowe oszczędności to około 30-50% wody czystej zużywanej w budynku do celów innych niż technologiczne. Dodatkowe oszczędności można uzyskać, gdy nieruchomość podlega opłatom za usługi wodne (Prawo Wodne) – nawet do 90%! W przypadku bardziej rozwiniętych systemów koszty eksploatacyjne są praktycznie zerowe.

• Recykling wody szarej. Woda szara to w praktyce nieprzemysłowe ścieki z kąpieli, prania czy mycia naczyń. Innymi słowy, to woda wykorzystana wcześniej do różnych celów, o niewielkim stopniu zanieczyszczenia, niemająca kontaktu z produktami przemiany materii (fekaliami). Po oczyszczeniu jej we właściwy sposób może być ona ponownie wykorzystana do spłukiwania toalet, czy podlewania zieleni wokół budynku, co znacząco wpływa na zmniejszenie zużycia wody pitnej i ilości odprowadzanych ścieków. Instalacje wody czystej i wody szarej powinny być całkowicie odizolowane od siebie. Stosowanie wody szarej może uzupełniać lub zastępować użycie wody deszczowej w miejsce wody czystej. Szczególnie interesujące może być dla najemców, wykorzystujących znaczne ilości tego czynnika w swoich procesach, np. najemców centrów danych czy firm produkcyjnych.

Wszystkie powyższe oraz inne systemy budynkowe w nowoczesnych magazynach są nadzorowane przez inteligentne systemy zarządzania budynkiem BMS (Building Management System). Ich zadaniem jest integrowanie instalacji budynkowych, dzięki czemu efektywnie i w sposób oszczędny możemy zarządzać całym obiektem z jednego miejsca.

Pobierz całe eWydanie magazynu - <<< POBIERZ >>>

Dodatkowym rozwiązaniem możliwym do zastosowania jest mikrokogeneracja, czyli proces technologiczny jednoczesnej produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej w oparciu o wykorzystanie urządzeń średnich i małych mocy. W wyniku mniejszego zużycia paliwa, zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności i jest korzystne ekologicznie w porównaniu z odrębnym wytwarzaniem ciepła oraz energii elektrycznej. Mikrokogeneracja może być stosowana w budynkach z jednoczesnym występowaniem zapotrzebowania na energię elektryczną i energię cieplną. Największe korzyści są wtedy, gdy zapotrzebowanie na te dwa typy energii jest mało zmienne bądź stałe. Koszty wytworzenia energii są redukowane poprzez wysoką sprawność układów skojarzonych, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie energii zawartej w dostarczanym do urządzenia paliwie.

Pobierz całe eWydanie magazynu - <<< POBIERZ >>>

© Wszystkie prawa zastrzeżone Regulamin korzystania z artykułów prasowych. Zapytaj o licencję na publikację - licencja@terenyinwestycyjne.info

Podobne artykuły

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów