Ponad 5 hektarów powiększyła się Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Piotrkowie Trybunalskim.

W jej skład wszedł teren przy ul. Wronia/Błotnia. Nieruchomość stanowi własność miasta, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy pozwalają na lokalizację obiektów przemysłowo-produkcyjnych.

Teren objęty strefą ma dostęp do pełnej infrastruktury technicznej w ul. Wroniej, a także bocznicy kolejowej, biegnącej wzdłuż jego północnej granicy.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie ŁSSE korzystają z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych.

Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu:
   - nowej inwestycji
   - utworzenia nowych miejsc pracy.

Wysokość pomocy publicznej wynosi:
   55%   dla małych przedsiębiorstw
   45%   dla średnich przedsiębiorstw
   35%   dla dużych przedsiębiorstw.