2013 rok Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zakończyła z 19 inwestycjami. Łączne nakłady wyniosły 422 mln zł. Jako ostatni zainwestowali Star Fitness, Huta Szkła Anewal oraz Hapam Poland.
 
Star Fitness działa w branży fitness i specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu siłowni i klubów fitness w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń. W związku z nową inwestycją spółka zamierza ponieść na terenie podstrefy Kutno ŁSSE wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 8 mln zł do 2018 roku oraz zatrudnić co najmniej 20 pracowników do końca 2018 roku.

Natomiast Huta Szkła Anewal będzie produkować słoiki dla branży spożywczej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, a także znicze oraz szklane naczynia ozdobne. Produkcją uzupełniającą będzie wytwarzanie elementów stanowiących uzupełnienie do produkcji wyrobów ze szkła, np. nakrętek, podstawków itp. z tworzyw sztucznych oraz opakowań z papieru i tektury. Spółka zamierza ponieść na terenie podstrefy Piotrków ŁSSE wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 4,6 mln zł do 2017 roku oraz zatrudnić co najmniej 20 pracowników w terminie do końca 2017 r.

Spółka Hapam Poland zamierza rozbudować zakład oraz zakupić nowe linie technologiczne, maszyny i urządzenia do produkcji w Łodzi. Spółka jest jednym z czołowym producentem odłączników wysokiego napięcia na świecie i zamierza ponieść wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 5 mln zł do 2018 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie na terenie Strefy kształtujące się na poziomie 65 osób o co najmniej 6 nowych pracowników.
 

- Rok 2013 dla Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej to był bardzo udany rok. Liczba projektów, na które wydaliśmy zezwolenia w ŁSSE, wzrosła: z 16 na 19. Inwestorzy utworzyli ponad 937 nowych i utrzymali ponad 4100 miejsc pracy. Rok wcześniej te liczby wyglądały dużo skromniej: 715 nowych i 572 utrzymanych miejsc pracy. Tegoroczne zadeklarowane nakłady inwestycyjne są niższe od ubiegłorocznych (422 mln zł wobec 682 mln zł w 2012 r.), ale najważniejsze jest stworzenie większej liczby nowych etatów - mówi Tomasz Sadzyński, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.