- Za nami jeden z najbardziej intensywnych okresów rozwoju we współczesnej historii Łodzi i czas wielkich inwestycji. Budżet na kolejny rok jest zrównoważony, uspokojony, przy minimalnym deficycie, ale daje gwarancję pozyskania znaczących środków unijnych na poziomie 3,85 mld zł w nowej perspektywie finansowej i ma stać się wehikułem rozwoju na kolejne lata - powiedziała na konferencji prasowej prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, rekomendując założenia budżetu miasta na 2016 rok.

Wiceprezydenci Łodzi: Wojciech Rosicki, Ireneusz Jabłoński, Tomasz Trela oraz Krzysztof Piątkowski przedstawili - w ramach podległych zadań - niektóre z głównych obszarów inwestowania.

W przyszłym roku będą realizowane, m.in. projekty w ramach rewitalizacji obszarowej obejmującej 8 pierwszych kwartałów (1 mld zł), kontynuację prac na Księżym Młynie (64 mln zł), przebudowę ulicy Moniuszki i Tuwima (51 mln zł), czy dofinansowanie sieci ciepłowniczej (218 mln zł).

W inwestycjach drogowych dominują te związane ze sprzężeniem układu komunikacyjnego Łodzi z systemem autostradowym (800 mln zł), a także dofinansowanie i modernizację taboru komunikacji miejskiej. Obszar spraw społecznych ze wsparciem ponad 300 mln zł w ramach EFS ma koncentrować się na walce z bezrobociem, aktywizacja zawodową oraz edukacją, w tym również dalszą termomodernizacją szkół. W sferze kultury tez spora dynamika - dalsza rewitalizacja i wyposażenie EC 1 (60 mln zł), unowocześnienie łódzkich muzeów (44 mln zł), przebudowa Teatru Powszechnego (20 mln zł) czy doposażenie bibliotek (8 mln zł).

Środki zapisane w budżecie mają zapewnić niezbędny udział finansowy miasta do wszystkich projektów z dofinansowaniem unijnym, których pułap do roku 2020 szacowany jest na pułapie prawie 4 mld zł.